شرکت واتاب مکانیک با هدف توسعه دانش و سرمایه در صنعت  آب کشور عزیرمان ایران ایجاد شده و از ابتدای شکل گیری این هدف ارزشمند خود را در اولویت قرار داده است. در سال های گذشته از فعالیت این شرکت با بهره بردن از دانش نیرو های داخلی و خارجی برگزیده و همچنین استفاده از تجارب شرکت های برتر در این حوزه و شرکت در کنفرانس های بین المللی توانسته تا حد زیادی به هدف خود که تحصیل دانش روز دنیا در کنار ورود سرمایه به بازار آب کشور میباشد گردیده است.

در روز هایی که بحران آب شرب با کیفیت در سرتاسر دنیا به شدت احساس می گردد شرکت واتاب مکانیک علاوه بر ایجاد بستر فنی و تخصصی تیم با تجربه و دانش خود بلکه با سرمایه گذاری در پروژه های تصفیه و توزیع آب شرب با کیفیت در مناطقی که از این نعمت پردوگار محروم هستند، تلاش نموده که همواره نقش موثری داشته باشد. همچنین شرکت واتاب مکانیک با همکاری با موسسه الکترونیک انصار وابسته به بانک انصار توانسته است تا بستری را فراهم آورد تا به سهولت هرچه بیشتر شهروندان برای دسترسی با آب شرب با کیفیت به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته و بدون تعطیلی آب شرب با کیفیت در اختیار داشته باشند.

شرکت واتاب مکانیک آماده سرمایه گداری و احداث سامانه های تصفیه و توزیع آب شرب خود در هر مکانی که این نیاز ارزشمند احساس می شود، مباشد. کافی است که شما به ما اعلام کنید