دستگاه تصفیه آب مغناطیسی (مگنت)

دستگاه تصفیه آب مغناطیسی از تشکیل رسوبات آهکی ناشی از بی کربنات کلسیم و بی کربنات منیزیم جلوگیری کرده و رسوبات قدیمی را به تدریج حذف می کند. اگر سیستم محلی برای تخلیه داشته باشد، این رسوبات به خارج از

نانو فیلتراسیون

تکنيک نانوفيلتراسيون برای حذف يونهای دوظرفيتی و يونهای تک ظرفيتی بزرگتر کاربرد دارد. اين تکنيک را می توان در ممبران RO مشاهده کرد. بدليل اينکه در نانوفيلتراسيون از غشاهای ميکرونی کمتری استفاده می شود فشار آب خام ورودی در سيستم

استنلس استیل

  گروه وسیع و گسترده ای از آلیاژهای ویژه ای که بیشتر برای مقاومت در برابر خوردگی توسعه یافته اند را فولادهای زنگ نزن نامند.از جمله ویژگی های ممتاز برای این دسته از آلیاژها شکل پذیری عالی، چقرمگی زیاد در

آشنایی با پمپ و انواع آن

پمپ پمپ به عنوان قلب سيستم هيدروليک انرژي مکانيکي را که توسط موتورهاي الکتريکي، احتراق داخلي و … تامين مي گردد به انرژي هيدروليکي تبديل مي کند. در واقع پمپ در يک سيکل هيدروليکي يا نيوماتيکي انرژي سيال را افزايش