سیستم توزیع آب شرب بهداشتی – استان مرکزی

در راستای گسترش رفاه اجتماعی و بر اساس شرایط منطقه، اقدام به راه اندازی سیستم توزیع آب سیار در استان مرکزی نمودیم. این سیستم هم اکنون روزانه به 5-10 روستا آبرسانی می کند و به طور متوسط روزانه 5 الی

پروژه تولید و توزیع هوشمند آب آشامیدنی – شهر اراک

پروژه تولید و توزیع هوشمند آب آشامیدنی – شهر اراک

دسترسی به آب سالم از نیازهای اساسی و اولیه بشر است. کیفیت آب آشامیدنی تاثیر به سزایی در سلامتی مردم دارد چرا که آب آشامیدنی یکی از راه‌های تامین املاح ضروری بدن انسان است. مـواد شـیمیائی گونـاگون چـه بـه صورت