سیستم توزیع آب شرب استاندارد سیار – مخصوص مناطق روستایی

در راستای گسترش رفاه اجتماعی و بر اساس شرایط منطقه، اقدام به راه اندازی سیستم توزیع آب سیار در استان مرکزی نمودیم.

این سیستم هم اکنون روزانه به 5-10 روستا آبرسانی می کند و به طور متوسط روزانه 5 الی 10 مترمکعب در روز آب شرب استاندارد به دست هموطنان عزیز می رساند.

سیستم توزیع آب شرب بهداشتی – استان مرکزی